Välkommen till ansökan om plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg!
 

Vill du ansöka om plats för ditt barn/dina barn får ansökan göras tidigast sex månader före det datum du vill ha placering.
 
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos Barn- och utbildningsförvaltningen i Tjörns kommun.
 
Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats inom förskola/skolbarnsomsorg samt debitering av avgift.
 
Uppgifterna behandlas enligt PUL (Personuppgiftslagen) och du har rätt att begära utdrag av personuppgifterna, efter skriftlig begäran.
 
 
 
Klicka på Gör din ansökan för att fortsätta!


Close Help