Välkommen till ansökan om plats i förskola och fritids!
 

Förskola
 • För barn mellan 1-5 år.
 • Ansökan kan skickas in tidigast 6 månader före det datum ni önskar en plats.
 • Ansökan ska skickas in senast 4 månader före det datum ni önskar plats.
 • Om ditt barn inte längre ska gå på förskola - säg upp platsen senast 2 månader innan för att undvika onödig avgift.
Allmän förskola
 • Gäller från augusti det år fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet fyller 6 år.
 • Om du redan har en betalplats, måste den sägas upp. Uppsägningstiden är 2 månader.
 • Allmän förskola omfattar max 15 timmar per vecka.
 • Rektor avgör vilka tider ditt barn kan vara på förskolan.
 • Gäller ej under lov och studiedagar.
 • Placeringen är avgiftsfri.
Fritids
 • Fritids gäller från och med 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med årskurs 6.
 • Avgiften baseras på er inkomst - inte antal timmar.
 • Vid föräldraledighet med yngre syskon har storasyskon ej rätt till fritids.
 • Om ditt barn inte längre ska gå på fritids - säg upp platsen senast 2 månader innan.
 • Om ditt barn har en avgiftsfri plats (allmän förskola), behöver ni skicka in en ansökan när ni vet vilken skola barnet ska gå på.
 • Går ditt barn på förskolan (betalplats) förutsätter vi att barnet behöver en plats på fritids när det ska börja skolan. Ni behöver därför inte ansöka om fritidsplats.
 
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister hos Barn- och utbildningsförvaltningen i Tjörns kommun.
 
Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av dina personuppgifter. Läs mer på tjorn.se/personuppgifter
 
 
 
Klicka på Gör din ansökan för att fortsätta!
Välkommen att registrera din ansökan om barnomsorg! Klicka på Gör din ansökan för att gå vidare.


Close Help